ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ

Το Δεκέμβριο δημοσιοποιήθηκε ο ΚΑΝ.1307/2013 της Νέας ΚΑΠ, στον οποίο περιγράφεται το πλαίσιο της ΕΕ για το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης που θα λαμβάνουν οι αγρότες με τη μορφή δικαιωμάτων από το 2015 και μετά. Κατ' αρχήν θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δικαιώματα με τη μορφή που τα γνωρίζαμε λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2014, γεγονός που σημαίνει ότι ο παραγωγός που θα ενεργοποιήσει δικαιώματα την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, θα τα πληρωθεί κανονικά όλα στο τέλος του 2014.


Τι θα συμβεί όμως από το 2015 και μετά;


Αυτό που είναι γεγονός σήμερα είναι ο ΚΑΝ.1307/2013. Ο κανονισμός της Νέας ΚΑΠ αναφέρει ότι οι επιλέξιμες εκτάσεις που θα δηλωθούν το 2015 θα ισούνται με αντίστοιχα νέα δικαιώματα. Μπορούν όμως τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν έναν από τους εξής περιορισμούς:


1. Τα νέα δικαιώματα του κάθε παραγωγού θα ισούνται με τα δικαιώματα που είχε το 2013 ή με τα επιλέξιμα στρέμματα που θα δηλώσει στη δήλωση καλλιέργειας το 2015. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θα επικρατήσει θα είναι η μικρότερη έκταση


2. Αν ο συνολικός αριθμός των επιλέξιμων εκτάσεων που θα αιτηθούν νέα δικαιώματα το 2015, υπερβαίνει το 35% των δικαιωμάτων που είχαν δηλωθεί το 2009, τότε είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα να δώσει σε κάθε αγρότη δικαιώματα ίσα με το 135-145% των δικαιωμάτων που είχε το 2011. Γεγονός που συνεπάγεται για πολλούς αγρότες μείωση των δικαιωμάτων τους.


Το τι θα επιλέξει η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να το δημοσιοποιήσει στην ΕΕ μέχρι τις 01 Αυγούστου του 2014. Συνεπώς το τοπίο αυτή τη στιγμή δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο όσον αφορά τις αποφάσεις που θα πάρει η Ελλάδα, για την εφαρμογή του Κανονισμού.

Αν χρειαστεί να γίνει μεταβίβαση το 2014 σε δικαιώματα με γη, θα πρέπει στο συμβόλαιο ή στην συμβολαιογραφική πράξη μακροχρόνιας μίσθωσης να γραφεί ρητά ότι «ο ιδιοκτήτης της γης και των δικαιωμάτων μεταβιβάζει και το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το 2015 και μετά».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEA

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2014

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις 13/02/2012 εξέδωσε ανακοίνωση σχετική με τις Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2014.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ

Το Δεκέμβριο δημοσιοποιήθηκε ο ΚΑΝ.1307/2013 της Νέας ΚΑΠ, στον οποίο περιγράφεται το πλαίσιο της ΕΕ για το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης που θα λαμβάνουν οι αγρότες με τη μορφή δικαιωμάτων από το 2015 και μετά. Κατ' αρχήν θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δικαιώματα με τη μορφή που τα γνωρίζαμε λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2014, γεγονός που σημαίνει ότι ο παραγωγός που θα ενεργοποιήσει δικαιώματα την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, θα τα πληρωθεί κανονικά όλα στο τέλος του 2014.

ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η 3η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την «Εφαρμογή του μέτρου 123Α».Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης από τις 30/12/2013 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Π.Α.Α. της Δ ́ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων.