ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

01. Σκοπός

H Agronomia ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της γεωτεχνικής υποστήριξης, των συστημάτων ποιότητας και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

02. Αποστολή

Αποστολή μας είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων των πελατών, από το χωράφι στο ράφι, μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της χρήσης σύγχρονων μεθόδων. Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει οργανώσεις παραγωγών, επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, βιομηχανίες τροφίμων και δημόσιους οργανισμούς.

03. Σχέση εμπιστοσύνης

Τα στελέχη διακρίνονται για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους, για την επιστημονική τους επάρκεια και τεχνογνωσία, καθώς και για τον απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη. Σημαντική προϋπόθεση για εμάς θεωρείται η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων, έτσι ώστε μετά από λεπτομερή εξέταση των δεδομένων ανά περίπτωση, να επιλεχθούν οι σωστές δράσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων είναι κάποιος που ξέρει λιγότερα από σένα για κάθε πλευρά της δουλειάς σου, εκτός από το πως να την κάνεις καλύτερα.

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
MANAGING DIRECTOR
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
EMAIL: dir@agronomia.gr

Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στη Φυτοπροστασία και μακροχρόνια εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη καλλιεργειών, στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης παραγωγής, στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων, στην εκπόνηση μελετών αγροτικής ανάπτυξης, στην οργάνωση συλλογικών σχημάτων, στο σχεδιασμό επενδυτικών προγραμμάτων και στην εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων. Είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος του ΕΛΓΟ.

ΖΙΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΙΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
SENIOR CONSULTANT
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: 201
EMAIL: con1@agronomia.gr

Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Αειφόρο Αγροτική Παραγωγή. Ειδικεύεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, ορθής γεωργικής πρακτικής και βιολογικής γεωργίας, καθώς και στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ιδιωτικών πρωτοκόλλων. Είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και πιστοποιημένη γεωργική σύμβουλος του ΕΛΓΟ.

ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
SENIOR CONSULTANT
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: 202
EMAIL: con2@agronomia.gr

Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας. Ειδικεύεται στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων για φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και γεωτεχνικών/οικονομοτεχνικών μελετών, καθώς και στην υποστήριξη αγροτικών συνεταιρισμών και ομάδων/οργανώσεων παραγωγών. Είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και πιστοποιημένη γεωργική σύμβουλος του ΕΛΓΟ.

ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ

ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ
JUNIOR CONSULTANT
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: 204
EMAIL: con4@agronomia.gr

Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Ειδικεύεται στην εφαρμογή συστημάτων ευφυούς γεωργίας και γεωργίας ακριβείας, στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και στην υποστήριξη συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και ορθής γεωργικής πρακτικής. Είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και πιστοποιημένη γεωργική σύμβουλος του ΕΛΓΟ.

ΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
εσωτερικο: 203
EMAIL: con3@agronomia.gr

Τεχνολόγος Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διασφάλιση Ποιότητας και στην Περιβαλλοντική Διαχείριση. Ειδικεύεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, στο σχεδιασμό συστημάτων ιχνηλασιμότητας, στην εκπόνηση μελετών σχεδιασμού προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ιδιωτικών πρωτοκόλλων. Είναι πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος του ΕΛΓΟ.

ΓΚΑΝΑΚΗ ΤΡΥΓΩΝΑ ΕΙΡΙΝΗ

ΓΚΑΝΑΚΗ ΤΡΥΓΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
JUNIOR CONSULTANT
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: 206
EMAIL: con6@agronomia.gr

Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Ειδικεύεται στην εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού, στη σύνταξη και παρακολούθηση φακέλων πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων, καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ιχνηλάτησης. Είναι μέλος του ΓΕΩ.ΤΕ.Ε.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Παρακολούθηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παροχή αναλυτικών οδηγιών.

Αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη φυσικών ή νομικών προσώπων που σχετίζονται με την εγκατάσταση καλλιεργειών, τη επίβλεψη τους και τη διάγνωση και θεραπεία προβλημάτων. Στόχος μας είναι, μέσω της εφαρμογής συγχρόνων μεθόδων και την παροχή αξιόπιστων συμβουλών, η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: (α) επισκέψεις στα αγροτεμάχια και παρακολούθηση της καλλιέργειας, (β) έκδοση καλλιεργητικών οδηγιών, (γ) δειγματοληψίες εδάφους, νερού και φυτικών ιστών και (δ) διενέργεια αναλύσεων σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εφαρμογή συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής και Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Ανταποκρινόμενοι στις νέες τάσεις και τεχνικές που αφορούν στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την αύξηση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου προϊόντος. Τα συστήματα πιστοποίησης της παραγωγής απευθύνονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επικεντρώνονται στην ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων και προδιαγραφών της νομοθεσίας και των πελατών.

AGRO 2.1/2.2
Πρότυπο Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στη γεωργική παραγωγή, το οποίο εφαρμόζεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που διαμορφώνουν πολιτική και θέτουν στόχους λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές απαιτήσεις, τις ισχύουσες προδιαγραφές για τα προϊόντα και τις πληροφορίες για σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Περιγράφει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση και περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας. Έχει ως στόχους τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή, τη μείωση των κινδύνων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων. Το πρότυπο παρέχει στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός ΣΟΔ στη γεωργική παραγωγή, προκειμένου τα γεωργικά προϊόντα να ενισχυθούν με σημάνσεις, να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Το AGRO 2-1 (προδιαγραφή) περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης. Το AGRO 2-2 (εφαρμογή) περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή και εξειδικεύεται για συγκεκριμένες καλλιέργειες.

IFA GLOBALG.A.P.
Πρότυπα παραγωγής Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας (ΟΔΦ) του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, με στόχο τη θέσπιση κανόνων κοινής αποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη πλαισίου Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΟΓΠ), τη συνεχή βελτίωση και κατανόηση της ορθής πρακτικής και την ανοιχτή επικοινωνία καταναλωτών και παραγωγικών κλάδων. Καλύπτει την πιστοποίηση όλης της διεργασίας γεωργικής παραγωγής του προϊόντος μέχρι την έξοδο από τη φάρμα ή στη φάρμα και παρέχει το πλαίσιο για ανεξάρτητη, αναγνωρισμένη πιστοποίηση τρίτου μέρους διεργασιών παραγωγής στην εκμετάλλευση. Η πιστοποίηση της διεργασίας παραγωγής -καλλιέργεια, ανάπτυξη, εκτροφή ή παραγωγή- των προϊόντων εγγυάται ότι πιστοποιούνται μόνο τα προϊόντα εκείνα που επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΟΓΠ που έχουν καθορίσει τα κανονιστικά έγγραφα. Απευθύνεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς παραγωγής και εκτέλεσης μετασυλλεκτικών χειρισμών γεωργικών προϊόντων που ανήκουν σε μεμονωμένους παραγωγούς (Option 1) ή ομάδα παραγωγών (Option 2). Στόχοι των προτύπων ΟΔΦ είναι η παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή, η προστασία της υγείας του παραγωγού, η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η ασφάλεια και η υγιεινή του προϊόντος κατά τον χειρισμό του από τη συγκομιδή έως και την πώλησή του, η αειφορία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή ολοκληρωμένης καταπολέμησης για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών, η τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας και των Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ), η διασφάλιση των αποδόσεων των καλλιεργειών και του εισοδήματος του παραγωγού, η τήρηση των προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων (χώρα παραγωγής και προορισμού) και η ανταπόκριση στην απαίτηση του καταναλωτικού κοινού για παραγωγή ασφαλών προϊόντων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Εφαρμογή συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή και εμπορία τροφίμων πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να θέτουν υπό έλεγχο όλους του εν δυνάμει κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια του καταναλωτή. Παρέχουμε ολιστική υποστήριξη Τα συστήματα διαχείρισης ποόητας και ασφάλειας τροφίμων απευθύνονται σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την αλυσίδα τροφίμων και επικεντρώνονται στην ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων και προδιαγραφών της νομοθεσίας και των πελατών, για ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000
Πρότυπο του Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της αλυσίδας των τροφίμων που επιδιώκουν να εφαρμόσουν ένα συνεπές και εστιασμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και ενεργούν σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Στηρίζεται στις αρχές HACCP, στην ύπαρξη βασικών συνθηκών και δραστηριοτήτων για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος, στην καθιέρωση διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση και επικαιροποίηση του συστήματος, αλλά και στην αποτελεσματική επικοινωνία των επιχειρήσεων με προμηθευτές, καταναλωτές, συμβούλους, αρμόδιες αρχές και κάθε οργανισμό που μπορεί να επηρεάζει το σύστημα. Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προτύπου είναι η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα, η πρόληψη των κινδύνων, η βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων, η μείωση των απωλειών τεχνογνωσίας, η προστασία της επωνυμίας της επιχείρησης, ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλλαγών και η βελτίωση της επικοινωνίας.

 

BRC FOOD SAFETY
Πρότυπο του Βρετανικού Οργανισμού Λιανεμπορίου (British Retail Consortium), το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού χαρακτήρα της αλυσίδας τροφίμων.
Είναι διεθνές πρότυπο, το οποίο καλύπτει θέματα ασφαλείας, νομιμότητας και ποιότητας που αφορούν στο τρόφιμο και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για τις επιχειρήσεις που εξάγουν και αναζητούν πιο απαιτητικές αγορές για την προώθηση των προϊόντων τους. Στηρίζεται στις αρχές του HACCP, στην Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) και στην Ορθή Υγιεινή Πρακτική (GHP), σ την καθιέρωση διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση και επικαιροποίηση του συστήματος, αλλά και στην αποτελεσματική επικοινωνία των επιχειρήσεων με πελάτες, προμηθευτές, καταναλωτές, αρμόδιες αρχές και κάθε οργανισμό που μπορεί να επηρεάζει το σύστημα.

 

IFS FOOD STANDARD
Πρότυπο της Ένωσης Γερμανών (HDE) και Γάλλων (FCD) Λιανεμπόρων, σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI). Καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται ή συσκευάζουν τρόφιμα. Αποτελεί χρήσιμο εφόδιο για τις επιχειρήσεις που εξάγουν ή/και προμηθεύουν μεγάλες αλυσίδες λιανοπωλητών. Στηρίζεται στις αρχές του HACCP, στην Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) και στην Ορθή Υγιεινή Πρακτική (GHP). Το IFS Food Standard έχει αναγνωρισθεί ως ισοδύναμο με τα αντίστοιχα συστήματα BRC, FSSC 22000 και SQF 2000 Code.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προώθησης και προβολής αγροτικών προϊόντων, με σκοπό τη διεύρυνση των δυνητικών πελατών, την κατοχύρωση του ποιοτικού εξαγωγικού εμπορίου και την εξασφάλιση της ταυτότητας των προϊόντων.

Σχεδιασμό, υποβολή, παρακολούθηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροτοβιομηχανικού τομέα, στα πλαίσια Αναπτυξιακών Νόμων και Κοινοτικών ή Εθνικών Προγραμμάτων.

Εκπόνηση μελετών αγροτικής ανάπτυξης μέσω για την αξιοποίηση προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν τον αγροτικό τομέα με στόχο την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, τη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης της παραγωγής και την αύξηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, καθώς και την αναδιάρθρωση του αγροτικού πληθυσμού.

Σύνταξη φακέλου προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΠΕ, για διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος και την ανάδειξη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του, την προστασία των ονομασιών από κακή χρήση ή μίμηση, αλλά και την καλύτερη κατανόηση των προϊόντων αυτών από τους καταναλωτές.

Οργάνωση συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, καθώς και υποστήριξη αυτών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με στόχο (α) την παραγωγή ποιοτικών και ομοιόμορφων προϊόντων μέσω της εφαρμογής συστήματος διαχείρισης και (β) την ομαδική προώθηση και πώληση των προϊόντων μέσω της απορρόφησης μεγάλων ποσοτήτων και της δυνατότητας διαμόρφωσης τιμών.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Σύνταξη φακέλων και καθοδήγηση βιοκαλλιεργητών στον αγρό.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη μέσω εκπόνησης προγραμμάτων βιοκαλλιέργειας και την κατάθεση φακέλου.
Ο Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 περιλαμβάνει τους βασικούς στόχους και τις γενικές αρχές για τη βιολογική παραγωγή και διευκρινίζει τους κανόνες παραγωγής, επισήμανσης, ελέγχου και εμπορικών συναλλαγών με χώρες εκτός της ΕΕ. Η βιολογική παραγωγή βασίζεται στον κατάλληλο σχεδιασμό και τη διαχείριση των βιολογικών διεργασιών βάσει οικολογικών συστημάτων, στον περιορισμό της χρήσης εξωτερικών υλικών και στον αυστηρό περιορισμό της χρήσης συνθετικών χημικών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική κατάσταση, τις περιφερειακές κλιματικές διαφορές και τις τοπικές συνθήκες, τα στάδια ανάπτυξης και τις ειδικές πρακτικές. Η βιολογική παραγωγή επιδιώκει τη δημιουργία ενός συστήματος αειφόρου διαχείρισης της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, αλλά και την παραγωγή ποικιλίας τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στην καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόμενα με διεργασίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των φυτών και των ζώων και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

BLOG

EU COTTON – EUROPEAN COTTON ALLIANCE 2560 1709 ezianna

EU COTTON – EUROPEAN COTTON ALLIANCE

Η AGRONOMIA είναι ο ανάδοχος για την ανάπτυξη της πλατφόρμας EU COTTON. Η πλατφόρμα θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης…

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Τηλ/Φαξ: 2410 230 466
  Email: info@agronomia.gr

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Αεροδρομίου 78-80 – 41336
  Νέα Σμύρνη, Λάρισα

  © 2019-2022 Agronomia. All Rights Reserved. Designed by Phoenix Digital Marketing Agency. Photography: Angelos Michalopoulos

  ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  ΠΟΙΟΤΗΤΑ

  Agronomia – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αγροδιατροφικού Τομέα

  Ωράριο : 08:00 – 16:00
  Διεύθυνση: Αεροδρομίου 78-80 – 41336 – Νέα Σμύρνη, Λάρισα
  Τηλέφωνο: (+30) 2410 230 466